Strona głównaJuż są ostateczne wyniki Szkolnej Ligi Chemicznej!
Pamiętamy o nagrodzie - warsztaty chemiczne już niedługo!
Każdy uczestnik Szkolnej Ligi Chemicznej otrzyma także ocenę z chemii, zgodnie z regulaminem konkursu.

WYNIKI


Przedstawiamy ostatnią cześć Szkolnej Ligi Chemicznej !
Do 21.05.2018r. należy oddać ostatnią część zadań.
Możliwe jest także oddanie zaległych części ligi.
 Jest to ostateczny termin przyjmowania rozwiązanych zadań.
Dostępne są także najnowsze wyniki.
WYNIKI

klasa 7    klasa 2    klasa 3  

To już przedostatnia część Szkolnej Ligi Chemicznej!
Zapraszamy do rozwiązywania zadań.
Przedstawiamy także najnowsze wyniki ze wszystkich części!
Życzymy miłego rozwiązywania zadań :)
WYNIKI

klasa 7    klasa 2    klasa 3  

Przedstawiamy wyniki dwóch części Szkolnej Ligi Chemicznej.
Przypominamy także o oddaniu trzeciej części zadań.
Wyniki trzeciej części dostępne będą początkiem marca.
WYNIKI


Czwarta część konkursu
Zachęcamy do dalszego samodzielnego rozwiązywania zadań.
klasa 7    klasa 2    klasa 3  


Trzecia część konkursu
Przedstawiamy kolejną część zadań ze Szkolnej Ligi Chemicznej.
klasa 7    klasa 2    klasa 3  


Druga część konkursu
Przedstawiamy kolejną część zadań ze Szkolnej Ligi Chemicznej.
Termin oddania zadań z drugiej części konkursu: 5.01.2018 r.
Uczestników konkursu zapraszamy po osobiste odebranie wyników oraz kodów do prac,
 do nauczyciela chemii p. Beaty Semków - Nędzy
Życzymy dalszych sukcesów!
klasa 7    klasa 2   klasa 3  


Pierwsza część konkursu
klasa 7    klasa 2   klasa 3  

Szkolna Liga Chemiczna to doskonała forma powtórki i utrwalenia wiadomości przed egzaminem gimnazjalnym.
Do 10 dnia każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły zamieszczone zostaną zadania o różnym stopniu trudności,
z podziałem na klasę 7, II gimnazjum i III gimnazjum.
Zadaniem Uczestnika Szkolnej Ligi Chemicznej jest samodzielne rozwiązanie tych zadań i oddanie ich w wyznaczonym terminie,
 do nauczyciela chemii -
p. Beaty Semków - Nędzy.
Rozwiązane zadania można oddawać w godzinach konsultacji lub kółek zainteresowań.
Każdy uczeń, który pierwszy raz oddaje rozwiązania zadań, proszony jest o oddanie ich w podpisanej teczce.
Co miesiąc na stronie internetowej szkoły opublikowany zostanie ranking z podziałem na klasy.
Najlepszy uczeń na poziomie klas 7, II i III gimnazjum otrzyma na koniec roku szkolnego
zaszczytny
tytuł „MISTRZA CHEMII” oraz cenną nagrodę.
ZAPRASZAMY DO RYWALIZACJI !
 regulamin ligi chemicznej