Poczet sztandarowy na obchodach 83. Rocznicy Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego