Wraz z nowym rokiem szkolnym klasy czwarte, rozpoczęły swoją przygodę z językiem angielskim dzięki innowacji pt: 

English is here, English is there, English is everywhere

Polega ona na wprowadzenia języka angielskiego równorzędnie na kilku przedmiotach, a w tym przypadku innowacją objęte są przedmioty tj. : matematyka, wychowanie fizyczne oraz muzyka.  Zapraszamy do śledzenia naszej strony! Będzie można tutaj znaleźć różne aktywności językowe uczniów klas 4 na filmikach i zdjęciach.


This Is A Happy Face

Na zajęciach muzyki kl. 4 śpiewały piosenkę w języku angielskim utrwalając słownictwo dotyczące emocji. Wykonały dodatkowo emotikony , przedstawiające każde z odczuć. Wykorzystywały je podczas śpiewu.


Dnia 14 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.
Z tej okazji klasy 4 miały możliwość zapoznać się z ciekawostkami dotyczącymi liczby Pi, a także samodzielnie wyliczyć tę liczbę.
Najdokładniej wykonane pomiary w klasie zdobyły miano mistrzów Pi.
Uczniowie zapoznawali się również ze sposobami na zapamiętanie jak największej ilości cyfr z rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi,
a w tym pomagały Piematy i piosenki, również anglojęzyczne
https://www.youtube.com/watch?v=3HRkKznJoZA
Podczas zajęć matematyki w klasach 4 uczniowie poznają świat geometrii.
Takie piękne dzieła powstały z odcinków.Przed feriami w klasach 4 uczniowie powtarzali wiadomości zdobyte w I półroczu grając w gry multimedialne.
Poprzez zabawę i rywalizację uczniowie powtarzali zagadnienia związane z liczbami, działaniami pisemnymi i geometrią
wykorzystując słownictwo również z zakresu języka angielskiego.Na zajęciach rozwijających uzdolnienia w ramach realizacji innowacji językowej uczymy się nie tylko języka angielskiego
ale poznajemy kulturę, tradycje krajów, w których ten piękny język jest obowiązujący.
Uczniowie wykazują się kreatywnością tworząc piękne plakaty i prezentacje. foto


Na zajęciach rozwijających uzdolnienia podróżujemy po krajach anglojęzycznych. Wyprawę po wyspach brytyjskich kończymy tanecznym krokiem. Klasy 4 poczuły irlandzki klimat a Wy?


English is here English is there English is everywhere.
Uczniowie klas 4 nie tracą ani chwili!
Na lekcjach wychowania fizycznego poznajemy sposoby komunikowania się między sobą,
a także uczymy się słów które otworzą przed nimi drzwi do światowego sportu.
 

Na ostatnich lekcjach w klasach 4 poznawaliśmy barwy podstawowe.
Uczyliśmy się je łączyć w barwy pochodne.
Uczniowie doskonale bawili się korzystając tylko z trzech podstawowych kolorów.
Dodatkowo w ramach innowacji utrwaliliśmy kolory w języku angielskim
 
oraz
 łącząc je w pary wykorzystywaliśmy poznane słownictwo dotyczące kolorów.
W kl. 4a powstały piękne prace plastyczne. Niebawem dołączymy prace z pozostałych klas.
 
https://galeriasztukisp21.wordpress.com/2022/11/03/ryby-w-oceanie/  https://galeriasztukisp21.wordpress.com/2022/11/15/pejzaz-w-barwach-podstawowych-i-pochodnych/  


Uczniowie w klasach IV na lekcjach muzyki, w ramach innowacji "English is here, English is there, English is everywhere”
poznali nazwy  instrumentów perkusyjnych w języku polskim oraz w języku angielskim.
W ramach projektu  wykonali instrumenty z plasteliny oraz nauczyli się rozpoznawać ich brzmienie. Galeria sztuki każdej klasy z osobna dostępna pod poniższymi linkami:

https://galeriasztukisp21.wordpress.com/2022/10/20/percussion-instruments-4a/  
 
https://galeriasztukisp21.wordpress.com/2022/10/27/percussion-instruments/  
https://galeriasztukisp21.wordpress.com/2022/11/15/percussion-instruments-3/ 
 
https://galeriasztukisp21.wordpress.com/2022/10/20/percussion-instruments-4d/
  
https://galeriasztukisp21.wordpress.com/2022/11/03/percussion-instruments-2/ 
 


Klasa 4d na lekcji matematyki realizowała temat: Z kalendarzem za pan brat.
Uczniowie pracując w grupach, powtórzyli najważniejsze zagadnienia z kalendarza w języku polskim i angielskim.
foto
W ubiegłym tygodniu uczniowie klas 4 w ramach projektu przygotowywali na lekcje matematyki plakaty i prezentacje dotyczące jednostek masy, długości oraz liczb rzymskich. Odnosząc się do innowacji językowej "English is here, English is there, English is everywhere" zapoznawali się z nazewnictwem poszczególnych jednostek również w języku angielskim. Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością przygotowując piękne plakaty, które można podziwiać na gazetce szkolnej. Walczyli również z tremą występując przed całą klasą i prezentując przygotowane przez siebie materiały. Ogromne brawa dla wszystkich!

foto
II część zaprojektowanych logotypów na lekcjach informatyki przez uczniów klasy 4E i 4C
foto
Uczniowie na zajęciach informatycznych opracowują logo innowacji pt: „
English is here, English is there, English is everywhere”.
Najlepsza praca uczennicy z klasy 4E została wybrana jako obowiązujące logo innowacji.
Wszystkie prace klasy 4E i 4C można zobaczyć poniżej. foto
Na zajęciach z matematyki uczniowie również starają się używać jak najwięcej języka angielskiego.
Póki co wprowadzony został classroom language, uczniowie starają się odczytywać cyfry i liczby oraz wykonywać proste działania w języku angielskim.