Strona główna  

Kalendarz roku szkolnego 2021-2022

 

 

 

 

Data

Wydarzenie

1.

01.09.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego.  UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA

2.

01.09 -10.09.2021

Spotkania z rodzicami kl. 2,3, 5, 6, 7,8 z wyj. oddziałów dwujęzycznych.

3.

04.09.2021

Udział w „Narodowym czytaniu”

4.

13.09.2021

Rada Pedagogiczna   - zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego.

5.

17.09.2021

Polski Wrzesień 1939r-  audycja szkolna.

6.

20-24.09.2021

Tydzień Języków Obcych- gry i zabawy  w oddziałach klasowych.

 

7.

27.09.2021

Utworzenie  Państwa Podziemnego-audycja szkolna.

8.

29.09.2021

Święto Parafii– audycja szkolna

9.

30.09.2021

Dzień  Chłopaka w oddziałach klasowych. Wybory do SU.

10.

13.10.2021

Święto KEN- audycja szkolna.

11.

10.11.2021

Obchody Święta Niepodległości.

12.

02- 19.11.2021

Spotkania z rodzicami w formie konsultacji on- line wdł. harmonogramu przygotowanego przez wychowawców klas.

13.

25.11.2021

Andrzejki w oddziałach klasowych, audycja szkolna.

14.

06.12.2021

Mikołajki klasowe

15.

22.12.2021

Jasełka szkolne, wigilie klasowe

16.

22.12.2021

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych (do godz. 15.00.)

17.

23.12-31.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna.

18.

17.01.2022

Termin wprowadzenia ostatecznych ocen do dziennika elektronicznego

19.

21- 22.01.2022

Dzień Babci i Dziadka.

20.

24.01.2022

Konferencja klasyfikacyjna. Rozpoczyna się II okres r. szkolnego 2021/22.

21.

27-28.01.2022

Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

22.

31.01.2022

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

23.

31.01 - 11.02. 2022

Podsumowanie pracy w I półroczu - spotkania on - line wychowawców z rodzicami.

24.

08.02.2022

Dzień Bezpiecznego Internetu

25.

9.02.2021

Święto Patrona szkoły w formie projektu interdyscyplinarnego.

26.

14.02 - 25.02.2022

Ferie zimowe

27.

01.03.2022

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

28.

02-04.03.2022

Rekolekcje wielkopostne

29.

08.03.2022

Święto Kobiet- audycja szkolna.

30.

14-18.03.2022

Tydzień z matematyką

31.

21.03.2022

Świętujemy Pierwszy Dzień Wiosny

32.

13.04.2022

Audycja wielkanocna.

33.

14-19.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

34.

20-22.04. 2022

Spotkania z Rodzicami w formie konsultacji on -line (procedury E8)

35.

24.04.2022

Światowy Dzień Książki

36.

29.04.2022

Święto Konstytucji 3 Maja-audycja

37.

23.05.2022

Rada Pedagogiczna – przygotowanie szkoły do egzaminu ósmoklasisty.

38.

24- 26.05.2022

Egzamin Ósmoklasisty.

39.

27.05.2022

Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych
 i zachowania.

40.

01.06.2022

Dzień Dziecka.

41.

02.06.2022

Spotkania / konsultacje z rodzicami.

42.

13-15.06.2022

Dodatkowy termin - E-8.

43.

15.06.2022

Termin wystawiania ostatecznych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania

44.

20.06.2022

Konferencja klasyfikacyjna.

45

23.06.2022

Uroczyste pożegnanie klas ósmych.

46

24.06.2022

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

47

01.07.2022

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty.

48

08.07.2022

Wydanie zaświadczeń Egzaminu ósmoklasisty.

49

sierpień 2022

Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2021/2022


Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

12.11, 07.01, 02.05, 17.06

24-26.05.2022 - Egzamin Ósmoklasisty,