Strona główna  

Kalendarz roku szkolnego 2019-20

 

Data

Wydarzenie

1.

02.09.2019

Rozpoczęcie roku szkolnego.
Spotkanie z rodzicami uczniów klas 4 i 7 i 8a o godz. 17.00

2.

09.09.2019

Spotkanie z rodzicami uczniów klas: 2 (poza 2a) 3, 5, 6 i 8b  - godz. 17.00,
Spotkanie Rady Rodziców godz. 18.00. 

3.

13.09.2019

Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego.

4.

26.09.2019

Dzień Języków Obcych - warsztaty, gry, zabawy.

5.

27.09.2019

Utworzenie  Państwa Podziemnego – udział delegacji  w uroczystościach miejskich, koncert pieśni patriotycznych.

6.

27.09.2019

Dzień  integracji szkoły ze społecznością lokalną, wybory do SU.

7.

30.09.2019

Dzień Chłopaka w klasach 1 - 3.

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.

8.

11.10.2019

Święto KEN- audycja.

9.

24.10.2019

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej , godz. 17.00 - klasy 1a, 1b, 1e.

10.

25.10.2019

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej , godz. 17.00 - klasy 1c, 1d.

11.

08.11.2019

Święto  Odzyskania Niepodległości - projekt edukacyjny.

12.

11.11.2019

Udział w uroczystościach miejskich - Poczet Sztandarowy.

13.

18.11.2019

Spotkanie z rodzicami.
godz.17.00 - klasy 1a,1b,1c, 2a, 2d, 3a, 4a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a
godz.18.30 - klasy 1d, 1e, 2b, 2c, 3b, 5a, 8b

14.

25.11.2019

Andrzejki w klasach 1 - 3.

Dyskoteka andrzejkowa.

15.

27-29.11. 2019

Egzaminy próbne dla uczniów klas ósmych.

16.

05.12.2019

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu.

17.

06.12.2019

Mikołajki klasowe.

18.

18.12.2019 

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych.

19.

20.12.2019

Wigilia szkolna. Jasełka.

20.

23.12. 2019 - 01.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna.

21.

06.01.2020

Udział przedstawicieli szkoły, chętnych uczniów i rodziców w Orszaku 3 Króli.

22.

07.01.2020

.
Konsultacje dla rodziców  uczniów naszej szkoły –godz. 17.00-18.00.

23.

10.01.2020

Termin wprowadzenia ostatecznych ocen do dziennika elektronicznego.

24.

13 - 24.01. 2020

 Ferie zimowe, obóz narciarsko-snowboardowy.

25.

27.01.2020

Konferencja klasyfikacyjna.

26.

28.01.2020

Obchody Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu - projekt we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.

27.

31.01.2020

Zakończenie I półrocza roku szkol. 2019/20.

28.

03.02.2020

Zabawa karnawałowa dla klas 1-3.

29.

03.02.2020

Spotkanie z rodzicami.
godz.17.00 - klasy 1a,1b,1c, 2a, 2d, 3a, 4a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a
godz.18.30 - klasy 1d, 1e, 2b,  2c, 3b, 5a, 8b

30.

10.02.2020

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej.

31.

14.02.2019

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

32.

24.02.2020

Dyskoteka karnawałowa. Akcja „Pomóżmy zwierzakom”.

33.

27 -28.02.2020

Rekolekcje wielkopostne

34.

01.03.2019

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - udział przedstawicieli szkoły w uroczystościach miejskich

35.

02.03.2020

Dzień Otwarty w SP 21 – dla kandydatów do klas 1.

36.

09.03.2020

Dzień Kobiet.

37.

20.03.2020

Pierwszy dzień wiosny - "W siedmiomilowych butach na Olimp".

38.

01.04.2020

Dzień Dwujęzyczności w szkole, Dni Otwarte dla kandydatów do klas dwujęzycznych.

39.

06.04.2020

Spotkanie z rodzicami.
godz.17.00 - klasy 1a,1b,1c, 2a, 2d, 3a, 4a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a
godz.18.30 - klasy 1d, 1e, 2b,  2c,  3b, 5a, 8b
(Procedury Egzaminu Ósmoklasisty)

40.

09 - 14.04. 2020

Wiosenna przerwa świąteczna 

41.

20.04.2020

Rada Pedagogiczna – przygotowanie szkoły do Egzaminu

 Ósmoklasisty.

42.

21- 23.04.2020

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

43.

30.04.2020

Święto Konstytucji 3 Maja- audycja.

44.

03.05.2020

Udział w uroczystościach miejskich - Poczet Sztandarowy.

45.

24.05.2020

Zagraniczne warsztaty językowe dla klas dwujęzycznych.

46.

29.05.2020

Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych
 i zachowania

47.

01.06.2020

DZIEŃ RODZINY - piknik rodzinny.

48.

02.06.2020

Spotkanie z rodzicami.

godz.17.00 - klasy 1a,1b,1c, 2a, 2d, 3a, 4a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a

godz.18.30 - klasy 1d, 1e, 2b,  2c, 3b, 5a, 8b

49.

15.06.2020

Termin wystawiania ostatecznych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania

50.

19.06.2020

Konferencja klasyfikacyjna

51.

24.06.2020

Dzień Sportu.

Uroczyste zakończenie I etapu edukacyjnego - klasy 3.

52.

25.06.2020

Wyjście integracyjne z wychowawcami.

Gala zakończenia klas 8.

53.

26.06.2020

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

54.

sierpień 2020

Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2018/2019