Strona główna  

Konkursy plastyczne
Temat: „Pocztówka Urodzinowa dla Rzeszowa”
1. Konkurs : klasy 4-8
2. Zadanie plastyczne: Praca konkursowa polega na przygotowaniu projektu pocztówki urodzinowej dla Miasta Rzeszowa.
3. Technika: dowolna
4. Format prac: A5 lub A6
5. Kryteria oceny pracy: a. Zgodność z tematem konkursu, b. Pomysłowość, c. Oryginalność ujęcia tematu, d. Estetyk wykonania.
6. Termin: 15.03.2024 r. ( data złożenia do nauczycieli)
Do udziału w konkursie potrzebna jest zgoda rodzica/ prawnego opiekuna ( załącznik).
Przygotowane prace należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do pań Magdaleny Kawy i Alicji Mitoń
załącznik do regulaminu


 


Zapraszamy do udziału!.
Szczegółowe informacje po kliknięciu na plakat