Strona główna

mLegitymacja


regulamin
   wniosek

Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do programu mLegitymacja, która umożliwia pobranie elektronicznej wersji legitymacji szkolnej na smartfony. 

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu.
Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

Aby uruchomić mLegitymację należy:
1. Posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.
2. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (zał.1). wniosek
3. Wysłać na adres e-mail szkoły:
sekretariat@sp21.resman.pl podpisane zdjęcie legitymacyjne ucznia w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB.
4. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
5. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

 Aktywacja usługi:

Aby aktywować usługę mLegitymacja, należy: 

· Uruchomić Aplikację mObywatel i zalogować się do niej. 

· Wybrać opcję dodaj mLegitymację. 

· Zapoznać się z informacją o procesie aktywacji mLegitymacji. 

· Zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go. 

· Zapoznać się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych. 

· Wyrazić zgodę dla systemu Android na używanie zasobów systemowych (jeśli taka zgoda nie była jeszcze udzielona). 

· Zeskanować kod QR otrzymany w szkole. W przypadku problemu kod można wprowadzić korzystając z klawiatury telefonu. 

· Wprowadzić kod aktywacyjny otrzymany w szkole. 

· Zatwierdzić komunikat i wczytać dane legitymacji do Aplikacji mObywatel. 

· Automatyczne wydanie certyfikatu.

 
 
Obowiązki Ucznia posługującego się mLegitymacją: 

1) Uczeń posiadający mLegitymację – obowiązany jest przestrzegać regulaminu Aplikacji, w szczególności w zakresie: 

a) aktualizacji oprogramowania, 

b) zabezpieczenia Aplikacji hasłem. 

2) Zabrania się: 

a) udostępniania Aplikacji w celu posłużenia się nią przez inną osobę

b) udostępniania jednorazowego QR kodu oraz hasła otrzymanego od Dyrektora, umożlwiającego dostęp do Usługi, 

c) podejmowania prób i dokonywania modyfikacji Aplikacji oraz wygenerowanych certyfikatów, 

d) tworzenia print screenów (zrzutów ekranów) Aplikacji, 

e) nakładania na cześć wizualną mLegitymacji dodatkowych znaków graficznych w postaci zdjęć, znaczników ważności mLegitymacji itp.