Strona główna  

Kadra pedagogiczna


Dyrektor
mgr Renata Drozdowska –historia, wos

Wicedyrektorzy
mgr Agnieszka Ochyra – biologia
mgr Barbara Gryczan – język polski, edukacja wczesnoszkolna

Pedagog szkolny
mgr Małgorzata Herc

Pedagog specjalny
mgr Justyna Zawidlak

Psycholog
mgr Marzena Obacz-Chełmińska

Biblioteka szkolna
mgr Beata Lewicka
mgr Monika Miller

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Iwona Belaja
mgr Joanna Cieśla
mgr Izabela Gołojuch
mgr Halina Głuchowska
mgr Barbara Gryczan
mgr Renata Kowalska
mgr Ewa Lenar
mgr Katarzyna Ostrowska
mgr Agata Pasek

mgr Anna Piróg
mgr Natalia Rutkowska
mgr Agnieszka Sowa
mgr Katarzyna Stadnik
mgr Yoanna Świst
mgr Jolanta Tobuch – Nieckarz
mgr Ewelina Wingert

Świetlica
mgr Iwona Babiarz
mgr Paweł Bożek
mgr Dominik Ferenc
mgr Kamil Kowal
mgr Kornelia Lorek
mgr Barbara Rubinkiewicz
mgr Jaromir Skiba
mgr Mariola Stolarska
Idalia Szczepanek
mgr Maja Szymczyk
mgr Małgorzata Ziemińska
mgr Adrianna Zwiercan

Język polski
mgr Ewelina Bober
mgr Barbara Gryczan
dr Kowalik Sybilla
mgr Beata Lewicka
mgr Kornelia Lorek
mgr Monika Miller
mgr Ewa Sak-Grzelczak

Język angielski
mgr Tomasz Halaburda
mgr Monika Leszczyńska – Majda

mgr Edyta Maziarz
mgr Elżbieta Pikus
mgr Patrycja Rożek
mgr Agnieszka Szuberla
mgr Anna Wąs - Polak

Język niemiecki
mgr Iwona Belaja

Język hiszpański
mgr Tomasz Halaburda
mgr Karina Lubas


Historia
mgr Renata Drozdowska
mgr Agnieszka Gołubowicz
dr Natalia Mazur
WOS
mgr Agnieszka Gołubowicz
dr Natalia Mazur

Przyroda
mgr Renata Czopik
mgr Joanna Kochańska

Geografia
mgr Joanna Kochańska

Biologia
mgr Agnieszka Ochyra
mgr Renata Czopik

Fizyka
mgr Beata Semków - Nędza

Chemia
mgr Renata Czopik
mgr Kochańska Joanna

Matematyka
mgr Izabela Kamińska

mgr Klaudia Kuś
mgr Magdalena Ochała
mgr Monika Polanowska
mgr Agnieszka Woźny

Informatyka
mgr Mirosław Biesiadecki
mgr Agnieszka Woźny

Technika
mgr Mariola Stolarska

Muzyka
mgr Alicja Mitoń

Plastyka
mgr Małgorzata Kawa
mgr Alicja Mitoń

Szachy
mgr Witold Duda

Religia
s. Barbara Frączek
ks. Marek Kotwa

ks. Łukasz Mariuszyc

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agnieszka Gołubowicz
mgr Ewa Lenar

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Mariusz Klimowicz

Doradztwo zawodowe
mgr Mariusz Klimowicz

Wychowanie fizyczne
mgr Piotr Bojda

mgr Dominik Ferenc
mgr Mariusz Klimowicz
mgr Kamil Kowal
mgr Mirosław Niedzielski
mgr Dariusz Polanowski
mgr Jaromir Skiba
mgr Maja Szymczyk
mgr Dominika Szala
mgr Konrad Tomaka