Strona główna  

Kadra pedagogiczna


Dyrektor
mgr Renata Drozdowska –historia, wos

Wicedyrektor
mgr Agnieszka Ochyra – biologia

Pedagog szkolny:
mgr Małgorzata Herc

Biblioteka szkolna:
mgr Beata Lewicka

Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Iwona Belaja

mgr Joanna Cieśla

mgr Bożena Furman

mgr Izabela Gołojuch

mgr Halina Głuchowska

mgr Barbara Gryczan

mgr Renata Kowalska

mgr Ewa Lenar

mgr Monika Leszczyńska - Majda

mgr Katarzyna Ostrowska

mgr Katarzyna Stadnik

mgr Jolanta Tobuch - Nieckarz


Świetlica

mgr Maja Szymczyk

mgr Iwona Babiarz

mgr Dominika Szala - Synoś

mgr Dominik Ferenc


Język polski:

mgr Barbara Gryczan

mgr Monika Miller

mgr Ewa Sak-Grzelczak

mgr Helena Szczepińska


Język angielski:

mgr Blanka Bielecka

mgr Edyta Delgado Gómez

mgr Elżbieta Pikus

mgr Agnieszka Szuberla

mgr Justyna Wit

mgr Katarzyna Zagórowska


Język niemiecki:


mgr Agnieszka Rzemińska


Język hiszpański:

mgr Edyta Delgado Gómez


Historia:
mgr Renata Drozdowska

mgr Agnieszka Gołubowicz


WOS:
mgr Renata Drozdowska

mgr Agnieszka Gołubowicz


Geografia:

mgr Ewa Szmigiel

mgr Aleksandra Szuba


Biologia:
mgr Tamara Micał

mgr Agnieszka Ochyra

Fizyka:
mgr inż. Beata Semków - Nędza

Chemia:

mgr inż. Kochańska Joanna

mgr inż. Beata Semków - Nędza


Matematyka

mgr Magdalena Ochała

mgr Monika Polanowska

mgr Marta Świętoń

mgr Agnieszka Woźny


Informatyka:

mgr inż. Mirosław Biesiadecki

mgr Agnieszka Woźny


Technika:

mgr Woźny Agnieszka

Muzyka, plastyka

mgr Alicja Mitoń


Religia:

ks. Michał Domasik

ks. Rafał Kłos

ks. Czesław Matuła


Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Ewa Lenar

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Mariusz Klimowicz


Doradztwo zawodowe:

mgr Mariusz Klimowicz

Wychowanie fizyczne:

mgr Piotr Bojda

mgr Mariusz Klimowicz

mgr Mirosław Niedzielski

mgr Monika Polanowska

mgr Dariusz Polanowski

mgr Konrad Tomaka