1D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   e_wczesnoszk WI 5   e_wczesnoszk WI 5  
2 8:55- 9:40   e_wczesnoszk WI 5   e_wczesnoszk WI 5  
3 9:50-10:35   e_wczesnoszk WI 5   e_wczesnoszk WI kor 1 wf  
4 10:55-11:40 e_wczesnoszk WI 5 e_wczesnoszk WI sg.1 e_wczesnoszk WI 5 e_wczesnoszk WI kor 1 wf j.angielski 5
5 12:00-12:45 e_wczesnoszk WI 5   e_wczesnoszk WI 5   j.angielski 5
6 13:05-13:50 e_wczesnoszk WI 5   e_wczesnoszk WI 5   e_wczesnoszk WI 5
7 14:00-14:45 e_wczesnoszk WI 5   religia FR 5   e_wczesnoszk WI 103
8 14:50-15:35     religia FR 5   e_wczesnoszk WI 5
wygenerowano 2020-08-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum