Strona główna  

Stołówka szkolna


    

Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej
na 
zasadach określonych w "Regulaminie stołówki szkolnej"
 i po uprzednim złożeniu "
Karty zgłoszenia do stołówki".

Karty zgłoszenia do stołówki

Regulaminie stołówki szkolnej  

Zarządzenie
 Abonament w marcu wynosi 88 zł

Opłatę należy uiścić do 10 dnia danego miesiąca na konto:

PKO BP S.A.   45 1020 4391 0000 6502 0187 6721

Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Miodowa 6, 35-303 Rzeszów

tytułem: wpłata za obiady / klasa, imię i nazwisko dziecka

UWAGA!
W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów,
 fakt ten należy zgłosić w sekretariacie do ostatniego dnia miesiąca,
w którym uczeń aktualnie korzysta z obiadów.