Strona główna  

Stołówka szkolna


      
Regulamin stołówki  
Aneks do regulaminu obowiązujący od 2 stycznia 2018r. Abonament za obiady w czerwcu 2019 wynosi 52zł.

Opłatę należy uiścić do 10 dnia danego miesiąca na konto:

Uwaga! Zmiana numeru konta!

PKO BP S.A. 45 1020 4391 0000 6502 0187 6721

Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Miodowa 6, 35-303 Rzeszów

tytułem: wpłata za obiady / klasa, imię i nazwisko dziecka

UWAGA!
W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów,
 fakt ten należy zgłosić w sekretariacie do ostatniego dnia miesiąca,
w którym uczeń aktualnie korzysta z obiadów.
Ważne informacje na temat korzystania ze Stołówki szkolnej

Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej na zasadach określonych w
"Regulaminie stołówki szkolnej"
 i po uprzednim złożeniu "
Karty zgłoszenia do stołówki".