SZKOŁA DLA INNOWATORA

 

Zespół nauczycieli innowatorów w Szkole Podstawowej Nr 21 w Rzeszowie tworzą: 
 
Agnieszka Gołubowicz (historia), Joanna Kochańska (geografia), Alicja Mitoń (plastyka), Magdalena Ochała (matematyka), Judyta Wójcik (fizyka), Ewa Sak – Grzelczak (język polski), Monika Polanowska (wychowanie fizyczne), Agnieszka Woźny (informatyka) i Mirosław Biesiadecki (informatyka).

 
Nasi innowatorzy wprowadzili wiele pozytywnych zmian zarówno w przestrzeni szkolnej, jak i w sposobie pracy z uczniami, którzy na różnych przedmiotach 
kształcą swoje kompetencje proinnowacyjne, takie jak: odwaga i podejmowanie ryzyka, pomysłowość, ciekawość, posiadanie hobby, wytrwałość, czy improwizowanie.

 

Projektem Szkoła dla Innowatora objęta jest klasa 7b
 

Działania podjęte w ramach Szkoły dla Innowatora
w Szkole Podstawowej Nr 21 w Rzeszowie

 

1. Nauczyciele fizyki, matematyki i informatyki przygotowali i przeprowadzili w klasie 7b cykl lekcji z elementami interdyscyplinarnymi. Tematyka projektu obejmowała zagadnienia, które miały być omawiane na tych przedmiotach. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie pomiarów pokazujących zależność masy i siły ciężkości, dlatego też projekt rozpoczął od lekcji fizyki. Kolejnym krokiem była interpretacja i opracowanie wyników na pozostałych przedmiotach tj. na matematyce oraz na informatyce przy użyciu programu MS Excel. Rezultatem były m.in. otrzymane wykresy w arkuszu kalkulacyjnym oraz wspólne porównanie wyników dla poszczególnych grup i podsumowanie wnioskami. Lekcja z elementami interdyscyplinarnymi wiąże się z możliwością opracowania danego tematu w sposób bardziej obszerny i kreatywny.

 

2. Podczas nauki zdalnej nauczycielka fizyki przeprowadziła z klasą 7b projekt: „Jak powstaje tęcza w szklance”. Projekt ten był przeprowadzany w kontekście omawianego tematu dotyczącego gęstości. Podczas przeprowadzania projektu uczniowie korzystali głównie z metody prób i błędów w celu osiągnięcia danego wyniku.

 

3. Projekt „ Nie udawaj Greka! Czyli co zawdzięczamy starożytnym Grekom?” przeprowadziła nauczycielka języka polskiego. Zadanie pozwoliło uczniom na trening ważnych KPI (kompetencji proinnowacyjnych, współpraca i liderowanie). Projekt ten rozpisany został na 4 etapy (1. Podział na grupy, wybór lidera grup, przydział zadania; 2. Zgromadzenie informacji na temat dokonań starożytnych Greków i zebranie ich w formie lapbooka; 3. Prezentacja efektów pracy grup; 4. Panel na temat: Jak wyglądałby świat XXI wieku, gdybyśmy nie mogli czerpać z myśli Greków?).

 

4. Podczas zajęć rozwijających kreatywność przeprowadzono z uczniami klasy 7b warsztaty “Szkoła marzeń – przyszłości”. Uczniowie pracowali w trzech grupach, które obrały różne perspektywy: ucznia, nauczyciela i rodzica w przygotowaniu plakatu.

 

5. W ramach projektu interdyscyplinarnego „Niepodległa w czasie pandemii” na geografii uczniowie wykonali prezentacje na temat słynnego Polaka P. Strzeleckiego ”Ojciec chrzestny Góry Kościuszki”. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z rysem biograficzny Pawła Edmunda, poznanie okoliczności jego wyjazdu z Polski, omówienie celu i efekt podróży, wskazanie na mapie trasę podróży. Uczniowie mieli również ocenić znaczenie naukowe, społeczne i gospodarcze jego dokonań oraz wyjaśnić dlaczego XIX-wiecznego podróżnika i odkrywcę można uznać za prekursora współczesnych idei związanych z ochroną środowiska i postępem cywilizacyjnym. Podczas projektu analizowali wkład badacza w rozwój oraz przedstawili przykłady upamiętnienia odkrywcy i badacza (np. w nazewnictwie geograficznym: Góra Strzeleckiego Pustynia Strzeleckiego, Jezioro Strzeleckiego, Rzeka Strzeleckiego, Rezerwat Przyrody Strzeleckiego, Zatoka Strzeleckiego, komplet monet wydanych przez NBP w dwusetną rocznicę urodzin P. E. Strzeleckiego). Na historii oraz plastyce uczniowie gromadzili i analizowali informacje na temat postaci i miejsc związanych z NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ, które mają duże znaczenie w dążeniach Polaków do niepodległości. Efektem pracy uczniów były wykonane prace plastyczne oraz prezentacje multimedialne.

 

6. Klasa 7b uczestniczyła w zajęciach wychowawczych poświęconych rearanżacji przestrzeni szkolnej – czerwiec 2020r. Pomysły uczniów zostały uwzględnione w planach rearanżacji.
W październiku przeprowadzone zostały zajęcia wychowawcze pt. „Czym naprawdę jest innowacyjność w szkole? Efekty rearanżacji przestrzeni szkolnej można zobaczyć na zdjęciach. Stworzono miejsca przyjazne uczniom i uczennicom, w których czują się swobodnie i chętnie spędzają tam czas.
 

7. Realizując zadania interdyscyplinarne na plastyce uczniowie klasy siódmej malowali naturę w plenerze przy sztalugach. Dzięki temu doświadczeniu uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca artysty, chcącego uchwycić istotę natury poddanej zjawiskom pogodowym i natężeniu światła.