Strona główna  

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

WRZESIEŃ
- SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

LISTOPAD
- INDYWIDUALNE KONSULTACJE WYCHOWAWCA- RODZIC- UCZEŃ

LUTY
- INFORMACJA DLA RODZICÓW W DZIENNIKU VULCAN DOTYCZĄCA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ZA I OKRES ROKU SZKOLNEGO 2021/2022,
WEDŁUG POTRZEB SPOTKANIA INDYWIDUALNE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

KWIECIEŃ
- INDYWIDUALNE KONSULTACJE WYCHOWAWCA- RODZIC- UCZEŃ

MAJ
- INFORMACJA DLA RODZICÓW W DZIENNIKU VULCAN DOTYCZĄCA PROPONOWANYCH OCEN KOŃCOWOROCZNYCH,

WEDŁUG POTRZEB SPOTKANIA INDYWIDUALNE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI


SZCZEGÓŁOWE TERMINY SPOTKAŃ SĄ USTALANE PRZEZ WYCHOWAWCÓW.