Strona główna  

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

09.09.2019
 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas: 2 (poza 2a) 3, 5, 6 i 8b  - godz. 17.00,
Spotkanie Rady Rodziców godz. 18.00. 
 

18.11.2019

Spotkanie z rodzicami.
godz.17.00 - klasy 1a,1b,1c, 2a, 2d, 3a, 4a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a
godz.18.30 - klasy 1d, 1e, 2b, 2c, 3b, 5a, 8b
 

07.01.2020


Konsultacje dla rodziców  uczniów naszej szkoły –godz. 17.00-18.00.
 

03.02.2020


Spotkanie z rodzicami.
godz.17.00 - klasy 1a,1b,1c, 2a, 2d, 3a, 4a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a
godz.18.30 - klasy 1d, 1e, 2b,  2c, 3b, 5a, 8b
 

06.04.2020

Spotkanie z rodzicami.
godz.17.00 - klasy 1a,1b,1c, 2a, 2d, 3a, 4a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a
godz.18.30 - klasy 1d, 1e, 2b,  2c,  3b, 5a, 8b
(Procedury Egzaminu Ósmoklasisty)
 

02.06.2020

Spotkanie z rodzicami.

godz.17.00 - klasy 1a,1b,1c, 2a, 2d, 3a, 4a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a

godz.18.30 - klasy 1d, 1e, 2b,  2c, 3b, 5a, 8b