Strona główna  

Pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne
w I semestrze roku szkolnego 2018/2019


 

Dzień 
tygodnia

Godziny
 zajęć

Rodzaj 
zajęć

Prowadzący
 zajęcia


 

 


Poniedziałek


12.35 – 13.20
 

15.15 - 16.45


15.15 – 16.00
 

16.45 – 18.15

 


JAZDA NA ROLKACH   KL.1 SP


KOSZYKÓWKA
GIMNAZJUM / KL.7,8 SP

PIŁKA NOŻNA – KLASY 1 SP


PIŁKA NOŻNA
GIMNAZJUM / KL.7,8 SP

 

 
 Konrad Tomaka 


Mariusz Klimowicz


Dariusz Polanowski


Mariusz Klimowicz

Wtorek


14.25 – 15.10
 

13.35 - 15.10
 

15.30 - 17.00 


PIŁKA NOŻNA – KLASY 1 SP


JAZDA NA ROLKACH –
KLASY 4 SP 

PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZYN
  GIMNAZJUM / KL.7,8 SP


Mariusz Klimowicz


Konrad Tomaka
 

Dariusz Polanowski

 

Środa


14.25 – 15.10
 

15.15 – 16.15 
 

16.15 – 17.15
 

17.15 – 18.45


JAZDA NA ROLKACH –
KLASY 5 SP 

PIŁKA NOŻNA –
KLASY 2 SP

PIŁKA NOŻNA –
KLASY 4-5
SP

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCY
  GIMNAZJUM / KL.7,8 SP

 


Konrad Tomaka


Piotr Bojda


Piotr Bojda


Piotr BojdaCzwartek


14.25 – 15.10


15.15 – 16.15
 

16.15 – 17.15


JAZDA NA ROLKACH  KL.1 SP 


PIŁKA NOŻNA – KLASY 2
SP


PIŁKA NOŻNA – KLASY 4-5 SP

 

 
Konrad Tomaka 


Patryk Wiącek


Patryk Wiącek


Piątek


9.45 – 10.30
 
 

15.15 - 16.00
 


JAZDA NA ROLKACH  KL.2 SP
 

Zającia step-fitness

 
  Konrad Tomaka 


Dominika Synoś-Szala
 

ZAPRASZAMY!