Strona główna  

Pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne
w I semestrze roku szkolnego 2019/2020


 

Dzień 
tygodnia

Godziny
 zajęć

Rodzaj 
zajęć

Prowadzący
 zajęcia


Poniedziałek

8:00 - 8:45

8:50 - 9:35

12:35 - 13:20

13.25 - 14.20

14:25 - 15:10

16:00 - 17:30
 


Piłka nożna dla klas 1A,1C

Rolki dla klasy 1A

Rolki dla klasy 1E

Piłka nożna dla klasy 1d

Taniec dla klas 1-3

Siatkówka dziewczyn


Dariusz Polanowski

Konrad Tomaka

Konrad Tomaka

Mirek Niedzielski

Dominika Szala-Synoś

Mirek Niedzielski


Wtorek
 
9:45 - 10:30

14:25 - 15:25

15:25 - 16:25

16:30 - 18:00

 
Rolki dla klasy 1D

Piłka nożna dla klas 3,4

Piłka nożna dla klas 5,6

Siatkówka chłopców dla klas 7,8


Konrad Tomaka

Piotr Bojda

Piotr Bojda

Piotr Bojda
 

 

Środa


12:35 - 13:20

15:10 - 16:10

16:10 - 17:10

17:10 - 18:40

 


Rolki dla klasy 1C

Piłka nożna dla klas 3,4

Piłka nożna dla klas 5,6

Siatkówka chłopców dla klas 7,8


Konrad Tomaka

Piotr Bojda

Piotr Bojda

Piotr Bojda

 

Czwartek

 

13:35 - 14:20

14:25 - 15:10

14:30 - 15:15

15:25 - 16:10

 

Rolki dla klasy 1B

Rolki dla klasy 1C

Piłka nożna dla klas 2C,2D

Piłka nożna dla klas 2A,2B

 

Konrad Tomaka

Konrad Tomaka

Dariusz Polanowski

Dariusz Polanowski

 

 

Piątek

 

13:35 - 14:20

13:35 - 14:20

 

Rolki dla klasy 4A

Piłka nożna dla klas 1B,1E

 

Konrad Tomaka

Dariusz Polanowski

 


ZAPRASZAMY!