Strona główna  

Pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne
w I semestrze roku szkolnego 2020/2021


 

Dzień 
tygodnia

Godziny
 zajęć

Rodzaj 
zajęć

Prowadzący
 zajęcia

       
       
   

 

 

   
   

 

 

 

   
   

 

 

 

   


ZAPRASZAMY!