Strona główna  


INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO
KLAS PIERWSZYCH

.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO KLAS CZWARTYCH I SIÓDMYCHSerdecznie zapraszamy
w dniu 29 sierpnia, o godz. 17.00
rodziców uczniów klas pierwszych
w roku szkolnym 2019/2020
na spotkanie z Dyrekcją szkoły oraz wychowawcami
Rodziców uczniów, którzy zostali przyjęci do klasy pierwszej, w roku szkolnym 2019/20
prosimy o dostarczenie do dnia 30 czerwca 2019, do sekretariatu szkolnego
gotowości szkolnej, wszelkich zaświadczeń, opinii PPP i uzupełnionego
wniosku przyjęcia dziecka do świetlicy
 

Film o szkole

Prezentacja PowerPointHARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ - WAŻNE TERMINY


Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczące rekrutacji do klasy czwartej i siódmej

Wniosek o przyjęcie do klasy czwartej i siódmejObwód SP 21 obejmuje ulice:
Mieszka I (nr nieparzyste od 1 do 33, numery parzyste od 2 do 44),
 Niepodległości (numery nieparzyste),
Rejtana (numery nieparzyste od 1 do 25)
Miodowa, Nizinna, Zagłoby, Kmicica, Dołowa, Ułanów, Żołnierzy Września, Kustronia, Południowa, Słodka, Stoczniowców, Hutników, , Orląt Lwowskich, Monte Cassino, Czecha, Twardowskiego, Solskiego, Kusocińskiego, Ogińskiego, Sułkowskiego, Marusarzówny, Nazimka, Olszewskiego


Określa się następujące kryteria rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, punkty przyznawane za poszczególne z nich
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

1) zamieszkanie na terenie Miasta Rzeszowa -50 punktów,

2) zamieszkanie w odległości nie większej niż 3 km od szkoły -5 punktów,

3) kontynuacja nauki w ramach danego zespołu szkół
 (dotyczy również uczęszczania do punktu lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej) -15 punktów,

4) uczęszczanie rodzeństwa do danej szkoły
(zespołu szkół, punktu lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej) -15 punktów,

5) zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata
 w odległości nie większej niż 3 km od szkoły -5 punktów (zaświadczenie z zakładu pracy),
 
6) wielodzietność rodziny kandydata -5 punktów (oświadczenie),

7) niepełnosprawność kandydata -5 punktów
(orzeczenie 0 potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub 0 stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa