Strona główna  

ZAPISY DO SZKOŁY

Jesteś uczniem, rodzicem,
który zamierza wybrać naszą szkołę jako miejsce nauki.
Zapraszamy na Wirtualny Spacer po naszej szkole!

Możecie teraz, siedząc przed komputerem zajrzeć w każdy, najmniejszy nawet zakamarek.  Kliknij

Zapraszamy również
do obejrzenia filmu o tym co dzieje się w naszej szkole
!

Kliknij

1 marca 2022r. wystartowała rejestracja kandydatów
przyst
ępujących do naboru
poprzez wprowadzenie do systemu wniosków przez rodzicówMogą Państwo pobrać tam również wszystkie potrzebne dokumenty

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją przesyłania wniosku wyłącznie elektronicznie INSTRUKCJA
Termin składania podań upływa 15 marca o godz. 15.00
Zapraszamy

Nabór
do klas
pierwszych

Nabór
do klas siódmych dwujęzycznych

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego UWAGA!
Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły nie podlegają rekrutacji!

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy tylko uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły!

Obwód SP 21 obejmuje ulice:
Mieszka I (nr nieparzyste od 1 do 33, numery parzyste od 2 do 44),
 Niepodległości (numery nieparzyste),
Rejtana (numery nieparzyste od 1 do 25)
Miodowa, Nizinna, Zagłoby, Kmicica, Dołowa, Ułanów, Żołnierzy Września, Kustronia, Południowa, Słodka, Stoczniowców, Hutników, , Orląt Lwowskich, Monte Cassino, Czecha, Twardowskiego, Solskiego, Kusocińskiego, Ogińskiego, Sułkowskiego, Marusarzówny, Nazimka, Olszewskiego 

 Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkoły podstawowej w roku szk. 2021/2022
oraz punkty przyznawane za poszczególne kryteria:

 1/ zamieszkanie na terenie Miasta Rzeszowa – 50 pkt

2/ zamieszkanie w odległości nie większej niż 3 km od szkoły – 5 pkt

3/ uczęszczanie rodzeństwa do danej szkoły – 15 pkt

4/ zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w odległości nie większej niż 3 km od szkoły – 5 pkt (zaświadczenie z zakładu pracy)

5/ wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt (oświadczenie)

6/ niepełnosprawność kandydata – 5 pkt (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

telefon szkoła: 17 748 27 30

e-mail szkoła: sekretariat@sp21.resman.pl

e-mail dyrekcja: dyrektor@sp21.resman.pl


 


Terminarz rekrutacji do klasy 7 dwujęzycznej

sprawdzian predyspozycji językowych – część pisemna
 6 czerwca 2022r. godz. 15.30, sala 107 i sala 109
sprawdzian predyspozycji językowych – część ustna
13 czerwca 2022r. godz. 14.30 – uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 21,
godz. 16.00 – uczniowie z innych szkół, sala 201 i sala 202

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie następujących dokumentów:

·         wniosek o przyjęcie do szkoły,

·         deklaracja przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych (załącznik nr 2)

·         oświadczenie
(załącznik nr 3)

·         oświadczenie woli przyjęcia do szkoły (załącznik nr 4).

 

 

04.05.2022 – 31.05.2022
(do godziny 15.00)

 

15.08.2022 – 23.05.2022

(do godziny 15.00)

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

 (O szczegółach informować będziemy bliżej terminu egzaminu. Przykładowy sprawdzian dostępny jest na stronie internetowej szkoły.)

 

 

6.06.2022
część pisemna

 

13.06.2022
część ustna

 

 

24.08.2022

godzina 10.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej o świadectwo ukończenia klasy VI.

 

27.06.2022
(do godziny 15.00)

 

 

 

nie dotyczy

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną, z wychowawcą oddziału na czele, wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

do 28.06.2022

 

 

do 26.08.2022

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

4.07.2022

(po godzinie 15.00)

 

24.08.2022

(po godzinie 15.00)

  Zapoznaj się z regulaminem.
  Ściągnij i wypełnij
wniosek oraz niezbędne dokumenty 

OUR MOTTO:

Creative teachers
Smart students
Innovative school 21
Be bilingual with us

Uczęszczając do klasy dwujęzycznej masz szansę:

 • opanować sprawności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie;
   

 • pogłębić zakres słownictwa o terminologię specjalistyczną na wybranych przedmiotach (geografii, chemii , fizyce, matematyce i informatyce – prowadzonych zarówno w języku polskim jak i języku angielskim);
   

 • przełamywać barierę językową;
   

 • kontynuować dwujęzyczną naukę na dalszym etapie edukacji;
   

 • przyzwyczaić się do współżycia w społeczeństwie globalnym i informatycznym.  W naszej szkole w oddziale dwujęzycznym językiem obcym nowożytnym nauczanym w zwiększonej ilości godzin jest język angielski.

  Treści programowe z wykorzystaniem języka angielskiego są przekazywane na przedmiotach: geografia (z wyłączeniem zagadnień dotyczących Polski) matematyka, fizyka, chemia, informatyka, historia i wiedza o społeczeństwie – z wyłączeniem zagadnień dotyczących Polski.

  W naszej szkole uczymy się 3 języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego

WSZYSTKO O KLASACH DWUJĘZYCZNYCH W NASZEJ SZKOLE   KLIKNIJ - ZOBACZ