Strona główna  

ZAPISY DO SZKOŁY


Wystartowała strona z zapisami do klasy pierwszej
szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025
Można to zrobić klikając na poniższy link:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/rzeszowprojekt/Uchwała Nr LIII/1247/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2017 r
. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

Jesteś uczniem, rodzicem,
który zamierza wybrać naszą szkołę jako miejsce nauki.
Zapraszamy na Wirtualny Spacer po naszej szkole!

Możecie teraz, siedząc przed komputerem zajrzeć w każdy,
najmniejszy nawet zakamarek.  Kliknij

Zapraszamy również
do obejrzenia filmu o tym co dzieje się w naszej szkole
!

Kliknij

Nabór
do klas
pierwszych

Nabór
do klas siódmych dwujęzycznych UWAGA!
Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły nie podlegają rekrutacji!

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy tylko uczniów
zamieszkałych poza obwodem szkoły!

Obwód SP 21 obejmuje ulice:
Mieszka I (nr nieparzyste od 1 do 33, numery parzyste od 2 do 44),
 Niepodległości (numery nieparzyste),
Rejtana (numery nieparzyste od 1 do 25)
Miodowa, Nizinna, Zagłoby, Kmicica, Dołowa, Ułanów, Żołnierzy Września, Kustronia, Południowa, Słodka, Stoczniowców, Hutników, , Orląt Lwowskich, Monte Cassino, Czecha, Twardowskiego, Solskiego, Kusocińskiego, Ogińskiego, Sułkowskiego, Marusarzówny, Nazimka, Olszewskiego 

 Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkoły podstawowej w roku szk. 2024/2025
oraz punkty przyznawane za poszczególne kryteria:

 1/ zamieszkanie na terenie Miasta Rzeszowa – 50 pkt

2/ zamieszkanie w odległości nie większej niż 3 km od szkoły – 5 pkt

3/ uczęszczanie rodzeństwa do danej szkoły – 15 pkt

4/ zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w odległości nie większej niż 3 km od szkoły – 5 pkt (zaświadczenie z zakładu pracy)

5/ wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt (oświadczenie)

6/ niepełnosprawność kandydata – 5 pkt (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

telefon szkoła: 17 748 27 30

e-mail szkoła: sekretariat@sp21.resman.pl

e-mail dyrekcja: dyrektor@sp21.resman.pl


 


UWAGA! RUSZA REKRUTACJA DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ W NASZEJ SZKOLE!REGULAMIN REKRUTACJI

Why is it worth going to billingual class in our school?