Strona główna

RODO/ochrona danych osobowych

 Inspektorem ochrony danych jest
Wioletta Rozesłaniec

kontakt: iod1@erzeszow.plKlauzula dla uczniów i rodziców


Klauzula monitoring


Klauzula ogólna


Klauzula informacyjna PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE