Strona główna  

Dokumenty


Statut szkoły
    

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY

Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii Covid-19

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

Regulamin stołówki szkolnej     

 Karta zgłoszenia do stołówki szkolnej  

Regulamin Świetlicy Szkolnej  

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA

SPRZECIW WOBEC OBJĘCIA UCZNIA OPIEKĄ PROFILAKTYCZNĄ

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE     

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ  

Wniosek rodziców o zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą  

Szkolny Zestaw Programów Nauczania


PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM