Strona główna  

Dokumenty


Statut szkoły
    

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/20


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2019/20

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

Regulamin stołówki szkolnej     

 Karta zgłoszenia do stołówki szkolnej  

Regulamin świetlicy szkolnej   

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY + ANEKS

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA

SPRZECIW WOBEC OBJĘCIA UCZNIA OPIEKĄ PROFILAKTYCZNĄ

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE