Strona główna  

Wymagania edukacyjne na rok szkolny 2022/2023

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 1
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 2
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 3

    WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

JĘZYK POLSKI

  
    
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5

   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8

JĘZYK ANGIELSKI    

    
   
 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7  
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8
  
             
   
 WYMAGANIA DWUJĘZYCZNOŚĆ KLASA 7

     WYMAGANIA DWUJĘZYCZNOŚĆ KLASA 8
 

JĘZYK HISZPAŃSKI    

    
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7  
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8
  
             

JĘZYK NIEMIECKI       
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6 
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8

 

HISTORIA i WOS

    
    WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY 4
    WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY 5
    WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY 6
    WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY 7  
    WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY 8
   
  
 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS DLA KLASY 8

 

MATEMATYKA    

 
    
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4

    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8

BIOLOGIA

    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
 
  WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8

GEOGRAFIA    

    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8

FIZYKA 

   WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
  
 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8

CHEMIA

    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8

PRZYRODA          WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4

TECHNIKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKA

INFORMATYKA    

     WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA

PLASTYKA      WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA      
MUZYKA

     WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

                  
   
 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6
     WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 7-8
                    

RELIGIA

            
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-8
                    

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDB

 

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ