Strona główna  

Przedmiotowe Systemy Oceniania
oraz
wymagania edukacyjne na rok szkolny 2018/2019


 

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
   
    PSO - KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH I-II


    KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA W KLASACH I-III   
 

JĘZYK POLSKI

                   SZKOŁA PODSTAWOWA
   
PSO KLASA 4

    PSO KLASA 5
  
 PSO KLASA 7
   
PSO KLASA 8

                  GIMNAZJUM
PSO GIMNAZJUM

JĘZYKI OBCE    

                   SZKOŁA PODSTAWOWA
 
  PSO KLASY 1-2
  
 PSO KLASY 4-6
   
PSO KLASY 7-8

                  GIMNAZJUM
PSO GIMNAZJUM

HISTORIA i WOS

 

                   SZKOŁA PODSTAWOWA
 
  PSO

                  GIMNAZJUM
PSO

MATEMATYKA    

                   SZKOŁA PODSTAWOWA
    PSO KLASY 4-5
   
PSO KLASY 7-8
  
 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8

                  GIMNAZJUM
PSO KLASA 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 3

BIOLOGIA

                   SZKOŁA PODSTAWOWA
 
 
PSO PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8

                  GIMNAZJUM
PSO PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 3

GEOGRAFIA    

                   SZKOŁA PODSTAWOWA
 
  PSO PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8

                  GIMNAZJUM
PSO PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 3

FIZYKA 

                   SZKOŁA PODSTAWOWA
 
  PSO PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8

                  GIMNAZJUM
PSO PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 3

CHEMIA

                   SZKOŁA PODSTAWOWA
 
  PSO PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8

                  GIMNAZJUM
PSO PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 3

PRZYRODA                        SZKOŁA PODSTAWOWA
    PSO PRZYRODA
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4

TECHNIKA

              SZKOŁA PODSTAWOWA
PSO i WYMAGANIA SP

INFORMATYKA    

                   SZKOŁA PODSTAWOWA
    PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE

                  GIMNAZJUM
PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE

PLASTYKA, MUZYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

                   SZKOŁA PODSTAWOWA
 
  PSO PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE 

                  GIMNAZJUM
  PSO PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

                   SZKOŁA PODSTAWOWA
 
  PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-5
    PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 7-8
   

                  GIMNAZJUM
PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE

RELIGIA

                   SZKOŁA PODSTAWOWA
 
  PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE
   

                  GIMNAZJUM
PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

                SZKOŁA PODSTAWOWA
 
PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE