Strona główna  

Przedmiotowe Systemy Oceniania
oraz
wymagania edukacyjne na rok szkolny 2020/2021


 

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
    KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH 1-3
    KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH 1-3  
 
   WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 1
    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 2

   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 3

JĘZYK POLSKI

    PSO KLASY 4-8
 

JĘZYKI OBCE    

    PSO KLASY 1-3
  
 PSO KLASY 4-6
   
PSO KLASY 7-8
               

HISTORIA i WOS

   PSO KLASY 4-8

MATEMATYKA    

    PSO KLASY 4-6
   
PSO KLASY 7-8
    
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5

    WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8

BIOLOGIA

    PSO PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
 
  WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8

GEOGRAFIA    

   PSO PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8

FIZYKA 

    PSO PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8

CHEMIA

   PSO PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8
               

PRZYRODA          PSO PRZYRODA
   
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4

TECHNIKA

PSO i WYMAGANIA SP

INFORMATYKA    

     PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE

PLASTYKA, MUZYKA,
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

      PSO i WYMAGANIA  MUZYKA 
    
 PSO i WYMAGANIA PLASTYKA 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

                  
    PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6

   
PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 7-8
                    

RELIGIA

            
   
PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-8
   
                

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ