..
       MENU

  Strona główna
 
Dziennik szkolny 
  Plan lekcji
  Zdjęcia
  Filmy
  Sukcesy
  O szkole
  Rekrutacja
  Mapa dojazdu
 
Linki
 
Kontakt
...
      SZKOŁA  

  Dyrekcja
  Nauczyciele
 
Godziny pracy
 
Kalendarz roku
 
Dokumenty
 
Biblioteka
 
Pracownicy szkoły
...
     UCZNIOWIE

 
Klasy
  Samorząd uczniowski
  Zajęcia dodatkowe
 
Zestaw podręczników
  Stypendia

 

     RODZICE

  Rada Rodziców
  Wywiadówki
 
Regulamin szkoły
 
Szanowni Rodzice,
Drodzy uczniowie,

Czujemy ogromną satysfakcję i jest nam niezmiernie milo za otrzymane od Państwa zainteresowanie i zaufanie. Nasz zgrany zespół gwarantuje miłą i serdeczną atmosferę zarówno w pracy z dziećmi, jak i przy współpracy z Rodzicami.
Wierzymy, ze oferta naszej szkoły spełnia Państwa oczekiwania, dlatego prosimy, aby na bieżąco śledzili Państwo nasza stronę internetową , gdzie będziemy zamieszczać informacje o spotkaniach i ważnych terminach.
Klasy pierwsze

   Zapraszamy Pa
ństwa na spotkanie informacyjne w dn.
28 sierpnia 2017r. o godz.17.00

w celu organizacji nauczania i opieki na świetlicy w roku szkolnym 2017/18. Planujemy spotkanie z dyrekcją i pracownikami szkoły na sali gimnastycznej a później z wychowawcami w klasach.

Każdy uczeń otrzyma książki i ćwiczenia w szkole.
Podręczniki oraz materiały edukacyjne dla szkół podstawowych będą sfinansowane z budżetu państwa
- lista wybranych podręczników będzie podana w późniejszym terminie.

Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie wniosku o przyj
ęcie dziecka do świetlicy szkolnej – dostępny w sekretariacie szkoły.
W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt w godz. 8.00-15.00.
Życzymy bezpiecznego i pełnego słońca wypoczynku podczas wakacji.
Klasy czwarte

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/18 zostaną utworzone dwie klasy czwarte.
Wychowawcą klasy 4a będzie p. Helena Szczepińska - nauczyciel języka polskiego. Wychowawcą klasy 4b będzie p. Agnieszka Gołubowicz - nauczyciel historii, WOS i WDZ.

H.S.                                      A.G.
Zajęcia na przedmiotach: j.angielski , informatyka, wychowanie fizyczne będą odbywały się w grupach
, w przypadku j. angielskiego o różnym poziomie zaawansowania.
Drugi język obcy – j.
hiszpański będzie realizowany w całości w formie 1 h w tygodniu (dodatkowo zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w innowacjach po lekcjach z j. hiszpańskiego , niemieckiego i francuskiego a także innych, wybranych zajęciach dodatkowych).

Każdy uczeń otrzyma książki i ćwiczenia w szkole. Podręczniki oraz materiały edukacyjne dla szkół podstawowych będą sfinansowane z budżetu państwa
- lista wybranych podręczników będzie podana w późniejszym terminie.

Prosimy o dostarczenie kopii świadectwa ukończenia klasy 3 po zakończeniu roku szkolnego
w terminie
do 30 czerwca.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt w godz. 8.00-15.00.
 Życzymy bezpiecznego i pełnego słońca wypoczynku podczas wakacji.Klasy siódme
Informujemy ze w roku szkolnym 2017/18
 zostan
ą utworzone trzy klasy siódme.
Wychowawstwo obejmą
:
p. Marcin Zawadzki - nauczyciel fizyki,

p. Joanna Kochańska – nauczyciel chemii,

 p. Elżbieta Pikus
- nauczyciel j. angielskiego

Zaj
ęcia na przedmiotach: j.angielski , wybrany drugi język obcy, informatyka, wychowanie fizyczne będą odbywały się w grupach w przypadku j. angielskiego o różnym poziomie zaawansowania. Dodatkowo zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w wybranych innowacjach po lekcjach i innych zajęciach dodatkowych.
Każdy uczeń otrzyma książki i ćwiczenia w szkole. Podręczniki oraz materiały edukacyjne dla szkół podstawowych będą sfinansowane z budżetu państwa
- lista wybranych podręczników będzie podana w późniejszym terminie.

Zmiana ustroju szkolnego w tym art. 2 Prawa o
światowego przewiduje możliwość tworzenia oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych.
Zapraszamy zainteresowanych uczniów, którzy aplikowali do naszej szkoły wraz z rodzicami w dn.
5 czerwca o godz. 17.00 na spotkanie organizacyjne na sali gimnastycznej celem zapoznania Państwa z procedurami uczęszczania do w/w. klasy.

Prosimy o dostarczenie kopii świadectwa ukończenia klasy 6 po zakończeniu roku szkolnego
 w terminie do 30 czerwca.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt w godz. 8.00-15.00.
Życzymy bezpiecznego i pełnego słońca wypoczynku podczas wakacji.

    Dyrekcja i grono pedagogiczne Szko
ły Podstawowej nr 21Nabór do klas pierwszych
INFORMACJE

 Nabór do klas czwartych i siódmych
INFORMACJEWażna informacja dla uczniów szkół podstawowych
 klas III i VI

Zgodnie z zarządzeniem nr VII/1059/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 marca 2017 r. w  okresie od 29 marca do 5 kwietnia
można składać wnioski o przyjęcie od 1 września 2017
do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej nr 21
(powstałej w budynku Gimnazjum nr 8 ul. Miodowa 6).
Wypełniony wniosek prosimy składać w sekretariacie szkoły
(ul. Miodowa 6)

Wniosek do pobrania tutaj lub do odebrania w sekretariacie szkoły. 

Zarządzenie Nr VII/1059/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa 
Obwód SP 21 obejmuje ulice:
Mieszka I (nr nieparzyste od 1 do 33, numery parzyste od 2 do 44),
 Niepodległości (numery nieparzyste),
Rejtana (numery nieparzyste od 1 do 25)
Miodowa, Nizinna, Zagłoby, Kmicica, Dołowa, Ułanów, Żołnierzy Września, Kustronia, Południowa, Słodka, Stoczniowców, Hutników, , Orląt Lwowskich, Monte Cassino, Czecha, Twardowskiego, Solskiego, Kusocińskiego, Ogińskiego, Sułkowskiego, Marusarzówny, Nazimka, Olszewskiego
Harmonogram rekrutacji

rodzaj czynności klasa I klasy IV i VII
rejestracja
kandydatów przyst
ępujących do naboru - wprowadzenie do systemu wniosków przez rodziców
03.04 – 13.04.2017 -----------------
publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
28.04.2017 -----------------
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (pisemne oświadczenie) 28.04 – 09.05.2017 -----------------
publikacja listy przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły
11.05.2017 -----------------
składanie wniosków
o przyjęcie do klas IV i VII szkoły podstawowej
---------------- 29.03 – 05.04.2017Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas I szkoły podstawowej
(nie dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie SP21)

w roku szk. 2017/2018 oraz punkty przyznawane za poszczególne kryteria:

1/ zamieszkanie na terenie Miasta Rzeszowa – 50 pkt
2/ uczęszczanie rodzeństwa do danej szkoły – 15 pkt
3/ zamieszkanie w odległości nie większej niż 3 km od szkoły – 5 pkt
4/ zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata
w odległości nie większej niż 3 km od szkoły – 5 pkt (zaświadczenie z zakładu pracy)
5/ wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt (oświadczenie)
6/ niepełnosprawność kandydata – 5 pkt (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)


Uchwała Nr XXXVIII-793-2017 - kryteria naboru do klasy I

 

WAŻNE


 4 września 2017
Rozpoczęcie
roku szkolnego
2017/2018

 godz.17.00
Spotkanie informacyjne
 dla rodziców uczniów
 klas czwartych i siódmych 

www.sp21.resman.pl


Przejdź do strony:
1  2  3  4  5  6  7 8
sp 21 rzeszów, szkoła podstawowa nr 21 w rzeszowie, 21, szkoła podstawowa 21 rzeszów, sp 21, sp21 rzeszów